นโยบายความเป็นส่วนตัว

ร้าน A Flower Room ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าของเราผ่านทางเว็บไซต์ กดดูเว็บไซต์ เรามีความจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นนโยบายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความไว้วางใจในการใช้บริการของทางร้าน เราจึงทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลในการระบุตัวตนของบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น และขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านอย่างสังเขป ดังนี้
ร้าน A Flower Room ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าของเราผ่านทางเว็บไซต์ กดเพื่อเข้าดูเว็บไซต์ เรามีความจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นนโยบายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความไว้วางใจในการใช้บริการของทางร้าน เราจึงทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลในการระบุตัวตนของบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น และขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านอย่างสังเขป ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเข้ามาใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ร้านของเรานั้น ผู้เข้าชมได้ยอมรับในข้อตกลงว่าด้วยสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางร้าน ซึ่งทางร้านจะพยายามเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้อย่างดีที่สุด โดยทางร้านขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในปัจจุบัน ทางร้านของเราได้รักษาข้อมูลดังกล่าวด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านพึงจะได้รับ โปรดปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ร้านของเราอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ มีดังนี้

 • ชื่อ – สกุล
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
 • E-mail
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางร้านของเราได้เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์นั้นจะมีการนำมาใช้ดำเนินการภายในเฉพาะสาขาร้านของเราเท่านั้น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อใช้ในกรณีดังนี้

 • เพื่อบริการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
 • เพื่อแจ้งข้อมูลในการจัดส่งสินค้า รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อบริการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และการให้บริการอื่นๆ รวมไปถึงการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ของทางร้านนอกเหนือจากเว็บไซต์ให้ลูกค้าได้รับทราบ

ทั้งนี้ ทางร้านของเราจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และเบอร์โทรศัพท์ให้กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้า เช่น การให้ข้อมูลแก่ผู้จัดส่งสินค้า หรือบริษัทจัดส่งสินค้า

หากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสูญหาย หรือได้รับความเสียหายจากการจารกรรมข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ทางร้านของเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยทางเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ขั้นตอนการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ www.Aflowerroom.com

หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ในเว็บไซต์ร้านของเราด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถกระทำได้ตามขั้นตอนดังนี้คือ

 1. คลิกที่ “LOG IN / REGISTER” เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกของทางร้าน
 2. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่ My Profile เพื่อเข้าไปดูในส่วนของข้อมูลส่วนตัว
 3. เมื่อคลิกที่ My Profile แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Edit อีกครั้ง เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยระบบจะบันทึกข้อมูลใหม่ของลูกค้าที่ได้ทำการแก้ไข และทำการยืนยันอีกครั้ง
 4. คลิกที่ “LOG OUT” เพื่อออกจากระบบ และปิดหน้าเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางร้านของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้อย่างดีที่สุด และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรใดๆ ก็ตามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาร้านของเราและผู้จัดส่งสินค้าที่บริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นจากมีการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องให้ความร่วมมือกับทางองค์กรของภาครัฐ หรือในกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลอื่น ทางร้านของเรามีความจำเป็นต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Act) และข้อปฏิบัติความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ (The National Privacy principles)

หากลูกค้าไม่พึงพอใจในการใช้บริการต่างๆ จากทางร้านเกี่ยวกับสิทธิว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดเสนอแนะหรือร้องเรียนกับทางเราได้ที่

หากลูกค้าไม่พึงพอใจในการใช้บริการต่างๆ จากทางร้านเกี่ยวกับสิทธิว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดเสนอแนะหรือร้องเรียนกับทางเราได้ที่ กดเพื่อส่งอีเมล

ข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์

ทุกครั้งที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม กดดูเว็บไซต์ ทางร้านของเราจะทำการจัดเก็บบันทึกจากบราวเซอร์ของผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

ทุกครั้งที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม กดเพื่อเข้าดูเว็บไซต์ ทางร้านของเราจะทำการจัดเก็บบันทึกจากบราวเซอร์ของผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ประเภทของบราวเซอร์ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ที่ใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางร้าน
 • หน้าเว็บไซต์ กดดูเว็บไซต์ ของทางร้านที่ลูกค้าเข้าชม
  หน้าเว็บไซต์ กดเพื่อเข้าดูเว็บไซต์ ของทางร้านที่ลูกค้าเข้าชม
 • วันที่ เวลา ระยะเวลา และข้อมูลที่ผู้เข้าชมได้เข้าชมหรือค้นหาในเว็บไซต์ รวมถึงสถิติต่างๆ

ทางร้านของเราจะนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้จัดเก็บและรวบรวมไว้มาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์ สินค้า และบริการต่างๆ โดยจะใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย

การโฆษณาออนไลน์

เนื่องจากทางเว็บไซต์ของร้าน A Flower Room ได้ใช้บริการ Google AdWords Remarketing เพื่อการโฆษณาทางออนไลน์ ส่งผลให้หลังจากที่ผู้เข้าชมได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ กดดูเว็บไซต์กดเพื่อเข้าดูเว็บไซต์ ของทางร้านแล้ว และเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ อาจมีโฆษณาของ A Flower Room ตามไปปรากฏบริเวณโฆษณาของหน้าเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย

ทั้งนี้ทาง Google จะทำการ Remarketing ด้วยวิธีการดังนี้คือ เมื่อผู้ใช้ได้เข้ามาชมเว็บไซต์ของทางร้าน Google จะจดจำการเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ ด้วยการจัดเก็บหมายเลขบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้แล้วนำโฆษณานั้นตามไปปรากฏบนเว็บไซต์อื่นๆ ของผู้เข้าชมที่ได้เก็บหมายเลขบราวเซอร์ไว้ โดยเว็บบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่องนั้นจะมีหมายเลขดังกล่าวระบุไว้ไม่ซ้ำกัน ผู้เข้าชมสามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าการจัดเก็บหมายเลขบราวเซอร์นั้นจะไม่ระบุถึงผู้เข้าชม และไม่สามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมได้

ผู้เข้าชมสามารถเลือกรับโฆษณาทางออนไลน์จาก Google หรือไม่รับก็ได้ ซึ่งผู้เข้าชมที่มีความประสงค์จะเลือกรับโฆษณา ให้คลิกที่ Google Ad Preferences page แต่หากไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าว ให้คลิกเลือก Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings ค่ะ

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทางร้าน A Flower Room ของเราสามารถกระทำได้ทุกเวลา หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ทางเราจะประกาศให้ผู้เข้าชมได้รับทราบบนเว็บไซต์ของร้านโดยทันที

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ทางร้าน A Flower Room ของเราขอชี้แจงให้ท่านทราบว่าส่วนประกอบทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของร้านนั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และอื่นๆ นั้น ถือว่าเป็นงานที่ถูกต้องและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของร้านแต่เพียงผู้เดียว

หากทางร้านพบว่าบุคคลใด หรือร้านใดก็ตามได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง โฆษณาหรือเผยแพร่สู่สาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ก็ตามที่ใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการค้าหรือผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางร้าน A Flower Room ทางร้านจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวทันที

ร้าน A Flower Room มีสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อความของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของร้านได้ทุกเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรายินดีรับฟังข้อแนะนำหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีความประสงค์ที่จะแนะนำ ติชม ร้องเรียน หรือไม่พึงพอใจในการใช้บริการเกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมาหาเราที่ ได้ทุกเวลา เราพร้อมยินดีรับฟังข้อแนะนำ ข้อติชม หรือข้อร้องเรียนของท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการบริการของทางร้านค่ะ
หากท่านมีความประสงค์ที่จะแนะนำ ติชม ร้องเรียน หรือไม่พึงพอใจในการใช้บริการเกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมาหาเราที่ กดเพื่อส่งอีเมล ได้ทุกเวลา เราพร้อมยินดีรับฟังข้อแนะนำ ข้อติชม หรือข้อร้องเรียนของท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการบริการของทางร้านค่ะ