นโยบายการคืนเงิน

หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากร้าน A Flower Room และเกิดกรณีที่สินค้าชำรุด เสียหายหรือจัดส่งสินค้าล่าช้านั้น ทางร้านมีนโยบายในการชดเชย เปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีต่อไปนี้

  1. หากเกิดความผิดพลาดระหว่างจัดส่งสินค้าหรือลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด 1 ชั่วโมงขึ้นไป ทางร้านพร้อมรับผิดชอบและยินดีให้การชดเชยแก่ลูกค้าในแต่ละกรณีตามความเหมาะสม
  2. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วพบว่าสินค้าเสียหาย ดอกไม้เหี่ยว หรือช้ำลูกค้าสามารถแจ้งให้ผู้จัดส่งทราบทันทีที่ได้รับสินค้า เพื่อให้ทางผู้จัดส่งนำกลับมาแก้ไขหรือเปลี่ยนดอกไม้ให้ใหม่ และทำการจัดส่งให้ใหม่อีกครั้ง
  3. หากลูกค้าได้รับกระเช้าผลไม้ที่มีผลไม้เน่าเสียปะปนอยู่ ลูกค้าสามารถแจ้งหรือติดต่อกลับภายในวันที่จัดส่ง ซึ่งทางร้านยินดีรับเปลี่ยนและจัดส่งกระเช้าผลไม้ใบใหม่ให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด