แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสำเร็จตามช่องทางต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งหลักฐานการชำระเงินกับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน ซึ่งจะทำให้การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์