แจกันดอกไม้แทนคำขอบคุณ

แจกันดอกไม้แทนคำขอบคุณ

เพราะการขอบคุณแต่ละครั้งมีความหมาย A Flower Room จึงตั้งใจจัดแจกันดอกไม้แทนคำขอบคุณด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ทรงคุณค่าและเกิดความซาบซึ้งใจระหว่างผู้มอบและผู้รับ