แจกันดอกไม้

แจกันดอกไม้

แจกันดอกไม้จากร้าน A Flower Room เกิดจากการเลือกใช้ดอกไม้คุณภาพดี จับคู่กับแจกันดีไซน์สวย สามารถส่งต่อเพื่อแทนความรู้สึกดี หรือใช้ประดับสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น