กระเช้าดอกไม้แทนคำขอบคุณ

กระเช้าดอกไม้แทนคำขอบคุณ

เพื่อให้คำขอบคุณมีความหมายลึกซึ้งเป็นเท่าทวีคูณ ร้าน A Flower Room จึงได้ออกแบบกระเช้าดอกไม้แทนคำขอบคุณอย่างพิเศษ สื่อความหมายแทนใจผู้มอบได้อย่างครบถ้วน